Aşağıdakilerden hangisi gayb alemine ait varlıklardan biri değildir?

3 ay önce
84 kez görüntülendi

Aşağıdakilerden hangisi gayb alemine ait varlıklardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi gayb alemine ait varlıklardan biri değildir?

              A) Melekler

              B) Bitkiler

              C) Şeytan

              D) Cinler

 

CEVAP:  A) Melekler

 

 

GaybGâ’ib[1]Gaip[1] veya Gayp; Arapça: غيبİslam inanışına göre görünmez anlaşılmaz yani akıl ve 5 duyu ile algılanamaz âlem. Gayb, görülenin zıddıdır ve Gayb görülenden üstündür.[2] Alem 2 kısma ayrılır. Birincisi görünen varlıklar (Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz),ikincisi görülmeyen varlıklar(Beş duyu organımız ile algılayamadığımız).[3] Görülmeyen, bilinmeyen ve gizli anlamına gelir.[4] Gayb, Mutlak ve Nisbi olarak ikiye ayrılır. Gayba inanmak imanın devamının şartlarındadır[5]. Gayba inanmayan Allah’a, meleklere ve cinlerin var olduğuna inanmamış sayılır ve ayrıca imanı olmaz. Nisb gaybları Allah, Melek Cennet, Cehennem, Cin, Şeytan, Kıyamet, Kabir hayatı, Ahiret[6], bir kimsenin kalbinde olan şey[7], Sırat Köprüsü ve benzeridir. Mutlak gayblar: İnsanın, cinlerin, hayvanların ölüm tarihi ve saati (ecel), Kıyamet’in kopacağı yıl, çocuğun büyüyünce nasıl hayat geçireceği, çocuğun büyüyünce kimle evlenip kaç çocuğu olması, doğacak çocuğun cinsiyeti gibi. Kur’anda gayb; Bakara, Al-i İmran, Maide, En’Am, Araf, Tevbe, Hud, Yusuf, Ra’d, Nahl, Kehf, Meryem, Mü’minun, Neml, Secde, Sebe’, Fatır, Zümer, Hucurat, Tur, Necm, Hadid, Haşr, Cum’a, Teğabun, Kalem, Cin ve Tekvir Surelerinde toplam 43 defa telaffuz edilmiştir. Cinin hareketleri halleri insana gaybdır. Yine İnsanın hareketleri halleri, cine gaybdır. Melekler, Peygamberler, Cinler, Hayvanlar da gaybı bilmezler[8]. Örneğin bir köpeğin yanından bir cin geçse Köpek, cini, cin de köpeği görmez. Gaybı bilen yalnız Allah’dır. Allah isterse Salih’lere ve dilediği peygamberlere gaybdan bilgi verebilir. Kıyametten sonra bütün gayblar görülecektir.[9]

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukar k