Genel

1 yıl önce

HZ. YÂKUB’UN ON İKİ OĞLU VE SOYLARI   Kur’ân kıssaları, geçmiş kavimlerin sosyal hayatları ve alışkanlıkları hakkında bilgiler vererek insanlara yol gösterir ve îkazlarda bulunur. Her topluma bir peygamber gönderilmesi, halkın peygamberlerine karşı tutum ve davranışları, itaat ve isyanları anlatılarak: “…Ey akıl sahipleri, (düşünün) ibret alın!” (el-Haşr, 2) tembihleri yapılır. İsrâiloğulları’nın düşünce, inanç ve alışkanlıkları ve onlarla yapılan mücâdele de bu kıssalar içinde en sık ve tafsilâtlı...

1 yıl önce

İnşirah Suresi Okunuşu ve Türkçe Meali İnşirah suresi oku... İnşirah suresi anlamı ve okunuşu nedir? Sure ve dualar her sınav öncesi hem velilerin hem de öğrencilerin sıklıkla okuduğu konuların başında geliyor. Binlerce kişi heyecanlı... En çok okunan sureler arasında İnşirah suresi yer alıyor. Peki İnşirah suresi anlamı ve okunuşu nedir? İnşirah Suresi, Kur'an'ın 94. suresidir. 8 ayetten oluşan sure Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Bu surenin okunması...

1 yıl önce

Enbiya, ‘nebiler’ anlamına gelmektedir. Mekke’de nazil olmuştur. Enbiya suresi 112 ayettir. Sure peygamberlerden bahsettiği için bu ismi almıştır. Sure, uyarı ile başlamaktadır. İnsanların hesap zamanının geldiği, buna rağmen insanların aldırış etmediği vurgulanmaktadır. Rabbimizin uyarılarıyla insanların alay ettiği bildirilmektedir. Alaylarının sonunda da acı bir azapla yüz yüze kaldıkları anlatılmaktadır. Yeniden dirilme, Allah-u Teala’nın tek ilah oluşu, yerin göğün yaratılışı ve canlıların yaratılışı...

1 yıl önce

Taha ne demek? Taha suresi Mekki midir, Medeni midir? Taha suresi ne zaman ve nerede nüzul olmuştur? Taha suresi kaç ayettir? Taha suresi ne anlatıyor? Taha suresinin okunuşu, anlamı ve tefsiri nasıldır? Taha suresi meali ve Arapça yazılışı... İşte Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman olmasına vesile olan sure: Taha suresi hakkında bilgiler... Taha suresi Kur’an-ı Kerim’in pek çok fazileti barındıran surelerinden biridir....

1 yıl önce

Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı Ayetel Kürsi hakkında Hadisi Şerif; "Yatağa girdin mi Ayetel Kürsi'yi sonuna kadar oku. Bunu yaparsan Allah senin üzerine muhafız bir melek diker, sabah oluncaya kadar sana şeytan yaklaşamaz." (Bunu şeytan kendi söylemiştir. Hadis kaynaklarında bu şekilde geçmektedir.) Ayetel Kürsi Ayetel Kürsi Kuran-ı Kerim'de sıralamada 2. sure olan Bakara suresinin 255. ayetidir. Bu ayet hakkında Peygamberimiz Hz. Muhammed S.a.v....

2 yıl önce

Sual: Eshab-ı kiramdan büyük günah işleyenler de mi Cennetliktir? CEVAP Evet hepsi Cennetliktir. Allahü teâlâ, onlara en güzel mükafatı vereceğine yani Cennete koyacağına dair söz verdi. (Hadid 10) Âyette, ve küllen vaadallahül hüsna buyuruldu. Yani, Allah hepsine Cenneti söz verdi demektir. Âyet-i kerimede yine buyuruluyor ki: (Muhacirlerin ve Ensarın önce gelenlerinden ve bunların yolunda gidenlerden Allah razıdır ve bunlar da, Allah’tan razıdır....

2 yıl önce

Sual: Eshab-ı kiramın üstünlüğünü anlayamayanlar, (Eshab-ı kiramın içinde, işçi, köylü, çiftçi, esnaf, köle, hizmetçi ve çoban olanlar vardı. Bu bakımdan sahabenin hepsinin yüksek derecede olduğunu söylemek akla aykırıdır. Resulullah'ı bir kerecik görmekle yüksek dereceye kavuşulmaz. Mesela, İmam-ı a'zam, İmam-ı Şâfiî ve diğer müctehid imamlar, birçok sahabîden üstündür) diyorlar. İlimde, ictihadda ve fazilette, Eshab-ı kiram, daha sonra gelenlerden üstün değil midir? CEVAP Elbette,...

2 yıl önce

Sual: Bir yazar, (Eshabımı seven, beni sevdiği için sever. Onlara düşmanlık eden, bana düşman olduğu için düşmanlık eder) hadisini gerekçe gösterip, (Falanca sahabiyi sevmem, çünkü o ve onun taraftarı olan Eshab, Hazret-i Ali’yle savaştı) diyor. Cennetle müjdelenenlerin de içinde bulunduğu, Eshabın yarısı Hazret-i Ali’yle savaştı. Bunlara düşmanlık eden yazar, Resulullah’a düşmanlık etmiş olmuyor mu? CEVAP Evet, bu hadis-i şerif kendi aleyhine delildir,...

2 yıl önce

Sual: Kur’anda, (Âlimlere uyun!) buyuruluyor. Ayrıca Eshab-ı kiramdan Allah’ın razı olduğu, hepsinin Cennetlik olduğu bildiriliyor. Peygamberimiz de, onlara uyanın hidayete kavuşacağını bildiriyor. Âlim olmayana, müctehid olmayana uyulur mu? Buradan da sahabenin tamamının müctehid olduğu anlaşılmıyor mu? CEVAP Elbette, hepsi müctehiddir. Sekiz muhaddisin bildirdiği bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz.) Bu kadar hadis âliminin bildirdiği bir...

2 yıl önce

İkinci binin müceddidi imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: (Eshab-ı kiramı sevmek, onlara bağlı olmak, insanlar içinden beğenilmiş, süzülüp ayrılmış olan bu çok kıymetli tabakanın hayat tarzlarına imrenip onlar gibi olmaya özenmek, Allahü teâlânın en büyük nimetidir. Hadis-i şerifte, (Kişi sevdiği ile beraberdir) buyurulduğundan onları sevenler, onlar iledir. Cennette onların makamlarında, yakınlarındadır.) (Eshab-ı Kiram) İbni Hacer-i Mekki hazretleri de buyuruyor ki: (Ey kalbi Allahü...

Sonraki Sayfa »
Yukar k