Din kültürü soruları

3 ay önce

Aşağıdakilerden hangisi gayb alemine ait varlıklardan biri değildir?               A) Melekler               B) Bitkiler               C) Şeytan               D) Cinler   CEVAP:  A) Melekler     Gayb, Gâ'ib, Gaip veya Gayp; Arapça: غيب. İslam inanışına göre görünmez anlaşılmaz yani akıl ve 5 duyu ile algılanamaz âlem. Gayb, görülenin zıddıdır ve Gayb görülenden üstündür. Alem 2 kısma ayrılır....

3 ay önce

Kıyamet..aşağıdaki  meleklerden  hangisinin  sura  üflemesiyle  başlar?                  A)Münker -Nekir                B) Mikail                C) Kiramen Kâtibin                D)İsrafil   CEVAP: D)İsrafil     İsrafil (Arapça: إسرافيل), İslam inançlarına göre dört büyük melekten birisidir. İsrâfil'in görevi kıyamet günü Sûr'a üflemektir. İsrâfil kıyamet gününde Allah'ın emri ile iki defa Sûr'a üfleyecektir. "Sûr'a üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında...

3 ay önce

Aşağıdakilerden hangisi cinlerle ilgili yanlış bir bilgidir?   A) Geleceği bilirler B) İbadetle sorumludurlar C) Ateşten yaratılmışlardır D) Hızlı varlıklardır   CEVAP: A) Geleceği bilirler   "Kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa onun mükâfatını; kim de zere ağırlığınca kötülük yapmışsa onun cezasını görür."(Zilzal Suresi 7 – 8)      

3 ay önce

Aşağıdakilerden hangisi şeytanın kötülüğünden korunma konusunda Kur’an’ın verdiği öğütlerden değildir?   A) Sadece Allah’tan yardım istemeliyiz. B) Harama yönelmeliyiz. C) Felak, Nas  surelerini okumalıyız. D) Kötü söz söylemekten kaçınmalıyız.   2. Sure (Bakara Suresi), 168. Ayet Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. 2. Sure (Bakara Suresi), 169. Ayet O, size ancak kötülüğü, hayasızlığı...

3 ay önce

Aşağıdakilerden.hangisi..ahiretin aşamalarından biri değildir?   A) Gayb  B) Mahşer C) Kıyamet D) Ölüm Sorumuzun cevabı  A ŞIKKI " GAYB " OLACAKTIR.   Gayb ahiret aşamalarından biri değildir. Gayb bir alemdir.   Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanına GAYB denir.   Gayb'ı yalnızca Allah bilir.   İnsanlar gayb hakkında hiç bir şey bilmemektedir.   Gayb hakkında bilgiler edinelim;   -İnsanların akıl ve duyuları ile anlayıp ulaşamayacağı bölgedir.   -İnsanlar gaybı algılayamaz.   -Gayb, farklı alemlerin...

3 ay önce

Varlıklar alemine ilişkin aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? A) Âlemdeki bütün varlıkları yaratan ve evreni düzene koyan       Allah’tır.   B)  Âlemde görünen ve görünmeyen sayısız varlık bu­lunmaktadır.   C) Varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimiz­den ibaret değildir.   D) Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka görülmesi gerekmektedir.   CEVAP:   D) Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka görülmesi gerekmektedir.    

3 ay önce

Öldükten sonra dirilmeyi başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?          A) Amel defterlerinin verilmesi          B ) Sûra ikinci defa üflenmesi          C) İnsanların mahşer meydanında toplanması           D) Ölüm   CEVAP:    B ) Sûra ikinci defa üflenmesi      

Sonraki Sayfa »
Yukar k