Genel

1 yıl önce

Sual: Eshab-ı kiramdan büyük günah işleyenler de mi Cennetliktir? CEVAP Evet hepsi Cennetliktir. Allahü teâlâ, onlara en güzel mükafatı vereceğine yani Cennete koyacağına dair söz verdi. (Hadid 10) Âyette, ve küllen vaadallahül hüsna buyuruldu. Yani, Allah hepsine Cenneti söz verdi demektir. Âyet-i kerimede yine buyuruluyor ki: (Muhacirlerin ve Ensarın önce gelenlerinden ve bunların yolunda gidenlerden Allah razıdır ve bunlar da, Allah’tan razıdır....

1 yıl önce

Sual: Eshab-ı kiramın üstünlüğünü anlayamayanlar, (Eshab-ı kiramın içinde, işçi, köylü, çiftçi, esnaf, köle, hizmetçi ve çoban olanlar vardı. Bu bakımdan sahabenin hepsinin yüksek derecede olduğunu söylemek akla aykırıdır. Resulullah'ı bir kerecik görmekle yüksek dereceye kavuşulmaz. Mesela, İmam-ı a'zam, İmam-ı Şâfiî ve diğer müctehid imamlar, birçok sahabîden üstündür) diyorlar. İlimde, ictihadda ve fazilette, Eshab-ı kiram, daha sonra gelenlerden üstün değil midir? CEVAP Elbette,...

1 yıl önce

Sual: Bir yazar, (Eshabımı seven, beni sevdiği için sever. Onlara düşmanlık eden, bana düşman olduğu için düşmanlık eder) hadisini gerekçe gösterip, (Falanca sahabiyi sevmem, çünkü o ve onun taraftarı olan Eshab, Hazret-i Ali’yle savaştı) diyor. Cennetle müjdelenenlerin de içinde bulunduğu, Eshabın yarısı Hazret-i Ali’yle savaştı. Bunlara düşmanlık eden yazar, Resulullah’a düşmanlık etmiş olmuyor mu? CEVAP Evet, bu hadis-i şerif kendi aleyhine delildir,...

1 yıl önce

Sual: Kur’anda, (Âlimlere uyun!) buyuruluyor. Ayrıca Eshab-ı kiramdan Allah’ın razı olduğu, hepsinin Cennetlik olduğu bildiriliyor. Peygamberimiz de, onlara uyanın hidayete kavuşacağını bildiriyor. Âlim olmayana, müctehid olmayana uyulur mu? Buradan da sahabenin tamamının müctehid olduğu anlaşılmıyor mu? CEVAP Elbette, hepsi müctehiddir. Sekiz muhaddisin bildirdiği bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz.) Bu kadar hadis âliminin bildirdiği bir...

1 yıl önce

İkinci binin müceddidi imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: (Eshab-ı kiramı sevmek, onlara bağlı olmak, insanlar içinden beğenilmiş, süzülüp ayrılmış olan bu çok kıymetli tabakanın hayat tarzlarına imrenip onlar gibi olmaya özenmek, Allahü teâlânın en büyük nimetidir. Hadis-i şerifte, (Kişi sevdiği ile beraberdir) buyurulduğundan onları sevenler, onlar iledir. Cennette onların makamlarında, yakınlarındadır.) (Eshab-ı Kiram) İbni Hacer-i Mekki hazretleri de buyuruyor ki: (Ey kalbi Allahü...

1 yıl önce

Herkes ilmin müntesiplerinin şerefini bilir. İlim öğrenmek ibadettir. İlim sahipleri Allah’ın yer yüzünde halifesidir. Allah’ü Teala en özel sıfatı olan ilmi alimin kalbine açmıştır. İlim sahibi insanları Allah’a yaklaştırmak ve cennet yolunu bulmak için gayret gösterir. İlim sahibi kulları, Allah’a yaklaştırmak için aracı olur ve bu ilmin en üstün değeri değil midir? Sual: Mezhepsiz bir hoca, Eshab-ı kirama saldırmak için,...

1 yıl önce

Sual: İbni Sebeciler, kâfirlerin Müslüman olmasını niçin kabul etmiyorlar? Hazret-i Ömer ve Hazret-i Vahşi, Müslüman ve sahabi oldukları hâlde niye onların aleyhine konuşup lanet ediyorlar? CEVAP Kur’an-ı kerime inanmadıklarından dolayı lanet ediyorlar. Onlar Eshab-ı kiramın hemen hepsine düşmanlık ediyorlar. Kur’an-ı kerimi Eshab-ı kiram topladığı için, onlara inanmıyorlar. (Sahabenin hepsi cennetliktir) âyetini Eshab uydurdu diyorlar. Âyetlere inanmayana ne dense kâr etmez. Bizim sözümüz,...

1 yıl önce

Sual: Eshab düşmanları diyor ki: (Bir hadisi Ali, imam-ı Hasan, imam-ı Hüseyin, Selman, Ebu Zer, Miktad ve Ammar bin Yaser rivayet ederse muteberdir, başkalarının sözüne itibar edilmez. Çünkü Peygamber, (Benden rivayet olunan hadisler, dört kimseden zahir olabilir. Onların beşincisi yoktur. Başkaları münafıktır) buyurdu. Bu münafıkları Müslümanlar başına getirdiler. Eshabın hiçbiri, Resulullaha sual soramazdı. Çünkü sual sormak âyetle yasak edilmişti. Yalnız...

1 yıl önce

Hazret-i Ebu Hüreyre (radıyallahü teâlâ anh), eshab-ı kiramın büyüklerindendir. Adı Abdurrahman’dır. Eshab-ı kiram arasında Abdullah bin Ömer’den sonra, en çok hadis bilen budur. Yemen’in Devs kabilesindendir. Künyesi Ebu Hüreyre’dir. Resulullah efendimiz, bir gün eteğinde kedi yavrusunu severken görünce kedi yavrusunu seven anlamında Ebu Hüreyre ismini verdi. Yemen’deki Devs kabilesinin ileri gelenlerinden ve meşhur şair olan Tufeyl bin Amr’ın İslam’a davet etmesiyle...

1 yıl önce

Mevahib-i ledünniyye kitabında deniliyor ki: Peygamberlerden ve meleklerin üstünlerinden sonra, bütün yaratılmışların en üstünü, Eshab-ı kiramdır. Eshab-ı kiramın her biri, bu ümmetin hepsinden daha üstündür. Çünkü, Resulullahı görmek gibi üstünlük olamaz. Eshab-ı kiramın her birini büyük ve üstün bilmek, hepsine iyi gözle bakmak, her birinin adil ve salih olduğuna inanmak lazımdır. Hiçbirine dil uzatmamak, lanet etmemek, düşmanlık etmemek ve bir kısmını...

Sonraki Sayfa »
Yukar k